glaukom katalog: pronaći vijesti, značajke i slike vezane za glaukom

Rezultati glaukoma od oštećenja očnog živca. Obično je šteta od povećanog tlaka u oku. Oštećenja oka nepovratan i glaukoma može dovesti do sljepoće. Najčešći oblik, otvoreni kut glaukom, obično se pojavljuje u srednjim godinama, a čini se da ima genetsku komponentu. U ovom tipu glaukoma, gubitak vida nastaje vrlo postupno. Jedno oko je često lošije od drugih. Ostale vrste glaukoma zatvorenog kuta glaukom (hitan slučaj) i kongenitalni glaukom (prisutna kod rođenja). Sekundarni glaukom je obično povezana s drugim bolestima oka ili poremećaja, kao što je vrlo zrele katarakte, uveitis, krvarenje, tumora oka, ili ozljede oka.

Glaukom